00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  LavonBrion
arrow Razem: 9877

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 160
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 160

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PARADYGMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
 

red.nauk.KAZIMIERZ PAJĄK red.nauk.KAZIMIERZ PAJĄK - Inne książki
red.nauk.BARBARA BORUSIAK red.nauk.BARBARA BORUSIAK - Inne książki
76,00 zł 68,40 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 65,14 zł)
(RABAT 10%)

PARADYGMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Wydawnictwo:

CEDEWU

Wstęp

CZĘŚĆ I
PRZESTRZENNE ASPEKTY ROZWOJU LOKALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO

Rozdział 1
Ekonomia złożoności - w poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomii
- Marta Mazurowska
Streszczenie
1.1. Krytyka ekonomii głównego nurtu
1.2. Ekonomia behawioralna jako odpowiedź na krytykę ekonomii
głównego nurtu
1.3. Istota i założenia ekonomii złożoności
Summary
Bibliografia

Rozdział 2
Realizacja koncepcji smart city w wybranych miastach europejskich
- Marta Jankowska
Streszczenie
2.1. Liderzy inteligentnych miast w Europie - studium przypadków
2.2. Oszczędny Amsterdam
2.3. Profesjonalnie zarządzana Barcelona
2.4. Ekologiczna Kopenhaga
2.5. Przedsiębiorczy Londyn
2.6. Przyjazny Paryż
2.7. Zrównoważony Sztokholm
2.8. Wysokiej jakości Wiedeń
Summary
Bibliografia

Rozdział 3
Zrównoważony rozwój turystyki a rozwój lokalny - na podstawie European
Tourism Indicator System Toolkit - Anna Królikowska-Tomczak
Streszczenie
3.1. Współczesna turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego
3.2. Rozwój turystyki jako cel strategiczny rozwoju
3.3. Wdrażanie i monitorowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
a korzyści dla rozwoju lokalnego na poziomie European Tourism
Indicator System Toolkit
3.4. Etapy i zasady wdrażania European Tourism Indicators System Toolkit
3.5. Możliwości wdrożeniowe systemu zrównoważonego zarządzania
turystyką w Wielkopolsce i budowanie przewagi konkurencyjnej regionu
Summary
Bibliografia

Rozdział 4
Integracja środowiskowych oraz ekonomicznych aspektów cyklu życia
na przykładzie zrównoważonego budownictwa
- Katarzyna Joachimiak-Lechman
Streszczenie
4.1. Założenia badawcze
4.1.1. Jednostka funkcjonalna oraz granice systemu
4.1.2. Inwentaryzacja danych
4.1.3. Metodyka badawcza - generalne informacje
4.2. Wyniki - ocena oddziaływań środowiskowych oraz kosztów cyklu życia
Summary
Bibliografia

Rozdział 5
Wpływ transportu lotniczego na środowisko - Sylwia Andrzejewska,
Kamila Kamyszek
Streszczenie
5.1. Port lotniczy Poznań-Ławica
5.2. Obszar ograniczonego użytkowania
5.3. Hałas
5.4. Wymagania w stosunku do wysokości przeszkód
5.5. Zanieczyszczenia
5.6. Wpływ transportu lotniczego na zwierzęta
Bibliografia

Rozdział 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym
- Katarzyna Piechota
Streszczenie
6.1. Sektor energetyczny
6.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
6.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym na świecie
6.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym w Polsce
Summary
Bibliografia

Rozdział 7
Charakterystyka organizacji wspierających efektywność energetyczną
w rolnictwie - Julia Gościańska-Łowińska
Streszczenie
7.1. Cel i zakres badania
7.2. Założenia metodyczne
7.3. Wyniki i analiza
Summary
Bibliografia

Rozdział 8
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wobec
wspólnych problemów i wyzwań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego
w regionie objętym danym programem - Ludmiła Nikitina
Streszczenie
Summary
Bibliografia

Rozdział 9
Wybrane elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku
jako odpowiedź na główne wyzwania regionalnej polityki społecznej
- Wojciech Goleński
Streszczenie
9.1. Strategia i zarządzanie strategiczne jako podstawy rozwoju regionalnego
9.2. Główne wyzwania polityki społecznej województwa opolskiego
9.3. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku wobec
głównych wyzwań społecznych regionu
9.4. Hierarchia planowania strategicznego w województwie opolskim
a problemy regionalnej polityki społecznej
Summary
Bibliografia

CZĘŚĆ II
EKONOMICZNO-FINANSOWE ASPEKTY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Rozdział 10
Finansowanie działalności innowacyjnej w Polskiej gospodarce
- Anna Przewoźna-Skowrońska, Aleksandra Dewicka
Streszczenie
10.1. Działalność innowacyjna
10.2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej
10.3. Nakłady na działalność innowacyjną
Summary
Bibliografia

Rozdział 11
Finansowanie bieżącej działalności MŚP kredytem bankowym w Polsce
- Karolina Wójcicka
Streszczenie
11.1. Syntetyczna analiza źródeł finansowania MŚP
11.2. Charakterystyka kredytów finansujących działalność obrotową MŚP
11.3. Udział kredytów obrotowych w finansowaniu MŚP
11.4. Dostępność kredytów obrotowych dla MŚP w Polsce
Summary
Bibliografia

Rozdział 12
Instytucje parabankowe w Polsce -jakie niosą zagrożenia? - Sandra Rataj
Streszczenie
12.1. Definicja i uregulowania prawne dotyczące instytucji parabankowych
12.2. Jakie zagrożenia wiążą się z funkcjonowaniem instytucji
parabankowych i z czego one wynikają?
12.3. Korzyści wynikające z funkcjonowania instytucji parabankowych
Summary
Bibliografia

Rozdział 13
Bariery w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
na rynku zamówień publicznych - Danuta Łapacz
Streszczenie
13.1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w afiliacji do PKB
13.2. Partycypacja małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień
publicznych
13.3. Analiza barier wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych
13.3.1. Obciążenie administracyjne
13.3.2. Pozyskanie zamówień publicznych w ramach konsorcjum
13.3.3. Korzystanie z usług podwykonawców
13.3 4. Treść opisu przedmiotu zamówienia
13.3.5. Warunki podmiotowe w postępowaniach - atesty, certyfikaty,
zaświadczenia
13.3.6. Wysokość kwoty wadium
13.3.7. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego
13.3.8. Warunki umowy w zamówieniach publicznych
13.3.9. Wynagrodzenie dla wykonawcy
13.3.10. Stosowanie środków ochrony prawnej
Summary
Bibliografia

Rozdział 14
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - Lidia Węsierska-Chyc
Streszczenie
14.1. Rozwiązania w UE i w Polsce
14.2. SOZP w Polsce
14.3. Poziom społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
w latach 2010-2012
14.4. Przyczyny niskiego poziomu SOZP w Polsce
14.5. Przyszłość
Summary
Bibliografia

Rozdział 15
Determinanty rozwoju rachunkowości rolniczej - Zofia Wierzbińska
Streszczenie
15.1. Pojęcie przedsiębiorstw rolnych
15.2. Przesłanki wzrostu znaczenia rachunkowości rolniczej
15.3. Wpływ specyfiki działalności rolniczej na rachunkowość rolniczą
Summary
Bibliografia

Rozdział 16
Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb
rachunkowości - Dawid Obrzezgiewicz
Streszczenie
16.1. Współczesne uwarunkowania mające wpływ na specyfikę
działalności rolnej
16.2. Ryzyko jako nieodłączny element prowadzenia działalności rolnej
16.3. Aktywa biologiczne jako podstawowy składnik majątku gospodarstwa
rolnego
16.4. Identyfikacja ryzyka prowadzenia działalności rolnej
Summary
Bibliografia

Rozdział 17
Determinanty wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie - Marcin Piasecki
Streszczenie
17.1. Hipotezy badawcze
17.2. Grupa badawcza
17.3. Wyznaczenie zmiennych
17.4. Test Manna-Whitney‘a
17.5. Test wielowymiarowy - model regresji probitowej
Summary
Bibliografia

Rozdział 18
Strategie przepływów pieniężnych a problem optymalizacji gotówki
w przedsiębiorstwie - Bartosz Orliński
Streszczenie
18.1. Strategie przepływów pieniężnych a cash management
18.2. Optymalizacja gotówki w przedsiębiorstwie
18.3. Relacja pomiędzy strategią przepływów pieniężnych
a optymalnym poziomem gotówki w przedsiębiorstwie
Bibliografia

Rozdział 19
Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji
- Włodzimierz Lewoniewski
Streszczenie
19.1. Zasada działania bitcoin i światowe tendencje rozwojowe
19.2. Aspekty prawne
19.2.1. Rosja
19.2.2. Białoruś
19.2.3. Ukraina
19.3. Przegląd innych systemów płatniczych i walut
19.4. Specyfika rynku e-pieniądza Białorusi, Ukrainy i Rosji
19.5. Możliwości rozwoju bitcoin w krajach Europy Wschodniej
Summary
Bibliografia

20. Wpływ ilościowego luzowania na poziom oprocentowania brytyjskich
obligacji skarbowych w latach 2009-2010 - Anna Paulina Malinowska
Streszczenie
20.1. Przegląd literatury
20.2. Metodologia pomiaru
20.3. Wyniki badań
Summary
Bibiliografia

CZĘŚĆ III
JAKOŚCIOWE ASPEKTY ROZWOJU PRODUKTÓW

Rozdział 21
Jakość majonezów niskotłuszczowych zagęszczonych skrobią oporną typu
RS4 - Jacek Lewandowicz, Hanna Smigielska, Joanna Le Thanh-Blicharz
Streszczenie
21.1. Materiał i metody
21.2. Wyniki i dyskusja
Summary
Bibliografia

Rozdział 22
Składniki żywności modulujące czynność układu immunologicznego
- Ewełina Dymarska
Streszczenie
22.1. Oleje rybie - w profilaktyce i terapii
22.2. Terapeutyczne właściwości probiotyków
22.3. Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach i glonach
22.3.1. fj glukany grzybów
22.3.2. Spirulina
22.4. Jeżówka
22.5. Różne oblicza kawy
Summary
Bibliografia

Rozdział 23
Właściwości przeciwutleniające wodno-alkoholowych ekstraktów
z rumianku - Barbara Kamczycka
Streszczenie
23.1. Rumianek pospolity
23.1.1. Występowanie rumianku
23.1.2. Uprawa i warunki rozwoju rumianku
23.1.3. Morfologia rumianku
23.1.4. Surowiec roślinny i jego pozyskiwanie
23.1.5. Działanie i zastosowanie
23.2. Substancje czynne w surowcach roślinnych
23.3. Sposoby przetwarzania surowców roślinnych
23.4. Spektrofotometryczne metody jakościowe i ilościowe
23.5. Cel badań
23.6. Oznaczenie zawartości flawonoidów
Summary
Bibliografia

Rozdział 24
Określenie poziomu zanieczyszczenia mikroflorą grzybową pasz
przeznaczonych dla kurcząt brojlerów - Anna Ostrowska,
Kinga Stuper-Szablewska, Juliusz Perkowski
Streszczenie
24.1. Grzyby występujące w materiale paszowym - charakterystyka.
24.2. Materiał badany i metody badawcze
24.2.1. Materiał badany
24.2.2. Oznaczenie zawartości ergosterolu
24.2.3. Liczba pleśni i drożdży
24.2.4. Ocena jakościowa pleśni
24.4. Omówienie i dyskusja wyników
Summary
Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów i schematów
ISBN: 978-83-7556-724-3
Książkę znajdziesz w działach:
gospodarka
375 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 24.11.2022 16:28
książek w bazie: 35947


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2022 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.