00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  ICEBN
arrow Razem: 9789

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 402
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 402

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


FINANSE PUBLICZNE
 

red.nauk.TADEUSZ JUJA red.nauk.TADEUSZ JUJA - Inne książki
49,90 zł 44,91 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 42,77 zł)
(RABAT 10%)

FINANSE PUBLICZNE

Wstęp

Część I. Zagadnienia ogólne

Rozdział 1. Istota finansów publicznych
1.1. Pojęcie finansów publicznych
1.2. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania innych nauk
1.3. Funkcje finansów publicznych
1.4. Zadania publiczne
1.5. System finansów publicznych
Bibliografia

Rozdział 2. Elementy teorii wyboru publicznego
2.1. Wybór publiczny w warunkach demokracji
2.2. Paradoksy wyborcze
2.3. Definicja i cechy dóbr publicznych
2.4. Sposoby dystrybucji dóbr publicznych
2.5. Zadania publiczne realizowane przez podmioty sektora non profit i sektora
prywatnego
Bibliografia

Część II. Finanse państwa i finanse Unii Europejskiej

Rozdział 3. Budżet i Skarb Państwa
3.1. Budżet państwa
3.1.1. Pojęcie budżetu państwa
3.1.2. Budżet państwa w ustawie o finansach publicznych
3.1.3. Zasady budżetowe
3.1.4. Klasyfikacja budżetowa
3.1.5. Budżet zadaniowy
3.2. Skarb Państwa
3.2.1. Pojęcie Skarbu Państwa
3.2.2. Funkcje Skarbu Państwa
3.2.3. Mienie Skarbu Państwa w Polsce i jego prywatyzacja
3.3. Związki pomiędzy budżetem państwa a Skarbem Państwa
Bibliografia

Rozdział 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
4.1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
4.2. Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
4.4. Wynik finansowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4.5. Przychody i rozchody jednostek samorządu terytorialnego
4.6. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
4.7. Fundusze celowe w gospodarce finansowej jednostek samorządu
terytorialnego
Bibliografia

Rozdział 5. Procedura budżetowa
5.1. Procedura budżetowa dla budżetu państwa
5.1.1. Kalendarium budżetowe
5.1.2. Etap planowania budżetowego
5.1.3. Etap uchwalania budżetu
5.1.4. Etap wykonywania budżetu
5.1.5. Etap kontroli wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa
5.2. Procedura budżetowa dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.2.1. Kalendarium budżetowe
5.2.2. Etap planowania budżetowego
5.2.3. Etap uchwalania budżetu
5.2.4. Etap wykonywania budżetu
5.2.5. Etap kontroli wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa
Bibliografia

Rozdział 6. Państwowe fundusze celowe
6.1. Fundusze celowe w nauce o finansach
6.1.1. Pojęcie funduszu celowego
6.1.2. Przesłanki tworzenia funduszy celowych
6.1.3. Klasyfikacja funduszy celowych
6.2. Państwowy fundusz celowy jako forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych
6.2.1. Definicja państwowego funduszu celowego w ustawie o finansach
publicznych
6.2.2. Zasady gospodarki finansowej państwowych funduszy celowych
6.3. Zasady gospodarki finansowej wybranych państwowych funduszy
celowych
Bibliografia

Rozdział 7. Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
7.1. Istota i metody (techniki) zabezpieczenia społecznego
7.2. Ubezpieczenia społeczne w Polsce
7.2.1. System ubezpieczeń społecznych
7.2.2. Ubezpieczenie społeczne rolników
7.2.3. Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
służb mundurowych
7.2.4. Powiązania finansów ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa
7.3. System ubezpieczeń zdrowotnych
7.4. Składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego jako element kosztów pracy
Bibliografia

Rozdział 8. Finanse Unii Europejskiej
8.1. System finansów publicznych Unii Europejskiej
8.2. Pojęcie i funkcje budżetu Unii Europejskiej
8.3. Własne źródła dochodów budżetowych
8.4. Wydatki budżetowe, perspektywa finansowa i fundusze strukturalne
8.5. Procedura budżetowa
8.6. Budżet Unii Europejskiej a krajowe finanse publiczne
8.6.1. Powiązania finansowe
8.6.2. Oddziaływanie planistyczne, organizacyjne i prawne
Bibliografia

Część III. Środki publiczne, deficyt budżetowy i dług publiczny

Rozdział 9. Dochody i przychody publiczne
9.1. Pojęcie środków, dochodów i przychodów publicznych
9.2. Klasyfikacja dochodów i przychodów publicznych
9.3. Wysokość i struktura dochodów publicznych w Polsce
9.4. Wysokość i struktura dochodów budżetu państwa w Polsce
9.5. Relacja dochodów publicznych do PKB w państwach Unii Europejskiej
Bibliografia
Rozdział 10. Podatki, cła i opłaty publiczne
10.1. Pojęcie podatku i systemu podatkowego
10.2. Podatki bezpośrednie i pośrednie oraz zjawisko przerzucania ciężaru
podatkowego
10.3. Funkcje i zasady podatkowe
10.4. Cło i unijny system celny
10.5. Pojęcie, systematyka i funkcje opłat publicznych
Bibliografia

Rozdział 11. Wydatki i rozchody publiczne
11.1. Pojęcie wydatków i rozchodów publicznych
11.2. Klasyfikacja wydatków i rozchodów publicznych
11.3. Prawo Wagnera
11.4. Wysokość i struktura wydatków publicznych w Polsce
11.5. Wysokość i struktura wydatków budżetu państwa w Polsce
11.6. Wysokość wydatków publicznych w państwach Unii Europejskiej
Bibliografia

Rozdział 12. Równowaga systemu finansów publicznych
12.1. Pojęcie równowagi budżetowej i rodzaje sald budżetowych
12.2. Teorie równowagi budżetowej
12.3. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Źródła finansowania oraz ekonomiczne konsekwencje deficytu budżetowego
12.4. Wynik sektora generał govemment w państwach członkowskich Unii
Europejskiej w latach 2001-2009
12.5. Saldo sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2001-2009
12.5.1. Wynik sektora finansów publicznych
12.5.2. Wynik podsektora rządowego
12.5.3. Wynik podsektora samorządowego
12.5.4. Wynik podsektora ubezpieczeń społecznych
Bibliografia

Rozdział 13. Dług publiczny
13.1. Pojęcie i klasyfikacja długu publicznego oraz przyczyny jego wzrostu .
13.2. Konsekwencje długu publicznego
13.3. Granice długu publicznego oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne .
13.4. Zarządzanie długiem publicznym
13.5. Dług publiczny w Polsce w latach 2001-2009
13.5.1. Państwowy dług publiczny
13.5.2. Dług Skarbu Państwa
13.5.3. Zadłużenie pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych .
13.6. Dług sektora generał government państw Unii Europejskiej w latach
2001-2009
Bibliografia

Część IV. Wybrane szczegółowe zagadnienia finansów publicznych

Rozdział 14. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów
publicznych
14.1. Jednostka budżetowa
14.2. Samorządowy zakład budżetowy
14.3. Instytucja gospodarki budżetowej
14.4. Usamodzielnione instytucje kultury
14.5. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
14.6. Agencje wykonawcze i pozostałe podmioty sektora finansów
publicznych
14.7. Przekształcenia formy organizacyjno-prawnej i własnościowe jednostek
sektora finansów publicznych
Bibliografia

Rozdział 15. Pomoc publiczna
15.1. Pojęcie pomocy publicznej i jej cechy
15.2. Dopuszczalność pomocy publicznej
15.3. Kategorie pomocy publicznej
15.3.1. Pomoc horyzontalna
15.3.2. Pomoc sektorowa
15.3.3. Pomoc regionalna
15.3.4. Pozostałe kategorie pomocy publicznej
Bibliografia

Rozdział 16. Kontrola pomocy publicznej
16.1. Procedura notyfikacji pomocy publicznej
16.2. Monitorowanie pomocy publicznej
16.3. Zwrot pomocy publicznej
Bibliografia

Rozdział 17. Zamówienia publiczne
17.1. Podstawa prawna i pojęcie zamówień publicznych .
17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
17.2.1. Zasady udzielania zamówień publicznych
17.2.2. Pojęcie zamawiającego i wykonawcy
17.2.3. Przedmiot zamówienia publicznego
17.2.4. Tryby udzielania zamówień publicznych
17.2.5. Wybór najkorzystniejszej oferty
17.3. Umowy w sprawach zamówień publicznych
17.4. Kontrola udzielania zamówień publicznych
17.5. Środki ochrony prawnej
Bibliografia

Rozdział 18. Partnerstwo publiczno-prywatne
18.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
18.2. Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego
18.3. Wybór partnera prywatnego
18.4. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
18.5. Realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
Bibliografia


ISBN: 978-83-7417-559-3
Książkę znajdziesz w działach:
finanse publiczne
428 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 21.06.2021 16:29
książek w bazie: 40273


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.