00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  magdalena_wojcik
arrow Razem: 9777

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 184
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 184

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


INFORMACJA UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA DRUKOWANA, ELEKTRONICZNA, AUDIOWIZUALNA, VIDEOTEX I TELEWIZJA SATELITARNA
 

red.MARTA GRABOWSKA red.MARTA GRABOWSKA - Inne książki
28,87 zł 14,44 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 13,75 zł)
(RABAT 50% )

INFORMACJA UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA DRUKOWANA, ELEKTRONICZNA, AUDIOWIZUALNA, VIDEOTEX I TELEWIZJA SATELITARNA

Wstęp
Powszechny dostęp do informacji europejskiej oraz umiejętność korzystania z niej jest istotnym warunkiem właściwego zrozumienia procesów integracyjnych zachodzących w Europie. Świadomość społeczna w tym zakresie kształtowana jest m.in. przez środowiska bibliotekarzy i pracowników informacji, których zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji.
W związku z procesem integracji Polski ze strukturami europejskimi tworzy się w naszym kraju ośrodki informacji i dokumentacji Unii Europejskiej, udostępnia bazy i serwisy informacyjne online, zasoby Internetu, bazy danych na CD-ROM-ach, jak również programy telewizji satelitarnej. Zadaniem tych narzędzi informacyjnych, tworzonych przez różne instytucje Wspólnot Europejskich, jest zapewnienie dostępu do aktów prawnych Unii Europejskiej jej obywatelom oraz przybliżenie problematyki integracji europejskiej zarówno specjalistom z różnych dziedzin wiedzy, jak i szerokiej publiczności.
W uczelniach polskich kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jest licznie reprezentowany. Są to studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, zarówno w uniwersytetach, jak i w wyższych szkołach pedagogicznych i choć występuje on często pod różnymi nazwami jego zadaniem jest kształcenie kadry dla polskich bibliotek i ośrodków informacji. W ostatnich latach kierunek ten przeszedł głęboką metamorfozę związaną z wkroczeniem do bibliotek oraz placówek informacji najnowszych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych, związanych z rozwojem tzw. społeczeństwa informacyjnego.
Ze względu na realizowany przez Polskę program stowarzyszeniowy z Unią Europejską, jak i ze względu na przyszłe w niej członkostwo jest rzeczą bardzo pożądaną, aby w programach studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce znalazła się problematyka informacji europejskiej.
Pragnąc przyczynić się do upowszechnienia tych postulatów, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w dniach 27-28 kwietnia 1998 r. seminarium nt. Informacja europejska w programach studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w szkołach wyższych w Polsce. Seminarium zorganizowane zostało w ramach programu PHARE FIESTA II i przy współpracy z Centrum Dokumentacji Europejskiej Komitetu Integracji Europejskiej.
Celem seminarium było zapoznanie kadry naukowo-dydaktycznej instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej szkół wyższych w Polsce z zagadnieniami informacji i dokumentacji Unii Europejskiej oraz wspólne zastanowienie się, w jakim zakresie problematyka ta powinna stać się elementem programów nauczania w ramach tych studiów. Ponadto, seminarium miało za zadanie wskazać pracownikom naukowo-dydaktycznym obszary badawcze w zakresie użytkowania informacji europejskiej w różnych środowiskach w Polsce.
Do udziału w seminarium zaproszono przede wszystkim dyrektorów do spraw dydaktycznych instytutów i katedr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a więc osoby odpowiedzialne za tworzenie programów studiów na tych kierunkach. Ponadto, zaproszono osoby prowadzące przedmioty, do których powinna być włączona problematyka informacji europejskiej. W seminarium wzięło udział 37 osób z większości szkół bibliotekarskich w Polsce, m.in. z takich uczelni, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński i inne. Reprezentowane było także Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Sejmowa i Kolegium Europejskie w Natolinie.
Podczas seminarium wykłady wygłosili:
- dr J.A. Wojciechowski (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej),
- prof. dr hab. Marta Grabowska (Centrum Europejskie UW oraz Instytut
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW),
- mgr Anna Ogonowska (Centrum Europejskie UW),
- łan Thomson (Uniwersytet Walijski w Cardiff, Wielka Brytania).
Otwarcia seminarium dokonała dr Hanna Machińska, wicedyrektor Centrum
Europejskiego UW. Podkreśliła wagę problematyki informacji europejskiej w procesie stowarzyszeniowym Polski z Unią Europejską.
Na wstępie omówiono podstawy funkcjonowania instytucji Wspólnot Europejskich oraz przedstawiono obecny stan polskich negocjacji akcesyjnych. Następnie zaprezentowano instytucje zajmujące się gromadzeniem informacji europejskiej (biblioteki depozytowe, ośrodki dokumentacji i informacji europejskiej, centra i punkty euro-info), a także ich lokalizacje w Polsce. Omówiono typologię źródeł informacji pochodzących z instytucji wspólnotowych: dokumenty i publikacje drukowane, informację zautomatyzowaną ze szczególnym uwzględnieniem serwisów informacyjnych online Unii Europejskiej: EUROBASES i ECHO, bazy na CD-ROM-ach oraz zasoby Internetu, videotex, a także telewizję satelitarną. Szczególną uwagę zwrócono na typologię aktów prawnych, którymi posługuje się Unia Europejska oraz na procedury legislacyjne obowiązujące przy opracowywaniu nowych aktów prawnych. W związku z dokumentami i publikacjami drukowanymi omówiono zadania Biura Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European Communities - OOPEC), posiadającego swoją siedzibą w Luksemburgu. Zwrócono też uwagę na zjawisko wielojęzyczności większości źródeł informacji Unii Europejskiej, w której obowiązuje obecnie 11 języków oficjalnych.
Kolejnym tematem były dokumenty drukowane znajdujące się w Ośrodku Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego UW, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów reprezentujących proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Omówiono rolę i zawartość poszczególnych wydawnictw, a zwłaszcza tych najwartościowszych i stanowiących przedmiot największego zainteresowania użytkowników.
Wykład wprowadzający do bazy CELEX, największej bazy prawniczej Unii Europejskiej, obejmował jej budowę i zasady wyszukiwania. Zaprezentowano pokazy bazy CELEX na CD-ROM-ach i w wersji online (telnet i WWW). Posiadany przez Centrum Europejskie UW sprzęt komputerowy, jak i podłączenia telekomunikacyjne umożliwiają prezentację wszelkich rodzajów informacji zautomatyzowanej. Zademonstrowano również inne bazy składowe serwisów EUROBASES oraz ECHO.
Kolejny wykład poświęcony został pracom Parlamentu Europejskiego. Pokazano bazę EPOQUE, w której rejestrowane są poszczególne etapy procesu legislacyjnego, jak również omówiono videotex (dostępny tylko na terenie Parlamentu), w którym znaleźć można informacje o ugrupowaniach politycznych w nim reprezentowanych, wiadomości z sesji oraz oświadczenia prasowe.
W ramach pokazów online przedstawiono informacje o Unii Europejskiej dostępne w systemie informacyjnym WWW w Internecie, a szczególnie zawartość głównego serwera Unii Europejskiej: http://europa.eu.int
Część pokazową zakończyła prezentacja dostępnego w Centrum Europejskim UW programu telewizji satelitarnej Unii Europejskiej Europę by Satellite. Są to dwa kanały (127 i 128) dostępne przez satelitę EUTELSATII, będące w posiadaniu Komisji Europejskiej, które nadają wiadomości, transmisje i programy edukacyjne dotyczące Unii Europejskiej.
Po przedstawieniu problematyki informacji Unii Europejskiej przez prelegentów polskich, wykład wygłosił łan Thomson1 z Uniwersytetu Walijskiego w Cardiff. Jego wystąpienie poświęcone było definicji informacji europejskiej, polityce informacyjnej Unii Europejskiej, roli i znaczeniu informacji drukowanej i elektronicznej instytucji Wspólnot Europejskich, współpracy różnych instytucji w tworzeniu i rozpowszechnianiu informacji europejskiej w skali krajowej i międzynarodowej, informacji Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii oraz miejscu i roli problematyki informacji europejskiej w kształceniu brytyjskich bibliotekarzy i pracowników informacji.
Seminarium zakończyła dyskusja panelowa, podczas której uczestnicy zgodnie uznali, że istnieje konieczność wprowadzenia problematyki informacji
europejskiej do programów nauczania we wszystkich szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Rozważono różne metody wdrożenia tej tematyki do programów studiów bibliotekoznawczych. Przeszkodą w tym zakresie jest brak dostępu do informacji europejskiej, szczególnie w miastach, gdzie nie ma jeszcze ośrodków informacji europejskiej, a także dostęp do bazy CELEX, która we wszystkich swoich wersjach jest komercyjna.
Uczestnicy seminarium otrzymali komplet materiałów seminaryjnych, które mogą pomóc w procesie wprowadzania problematyki informacji europejskiej do programów studiów bibliotekoznawczych. Proponowane są dalsze spotkania na ten temat.
Jednym z rezultatów seminarium było przygotowanie niniejszej pracy.

Marta Grabowska
Maszynopis został oddany do druku we wrześniu 1998 r.

Spis treści


ISBN: 83-910081-1-8
Książkę znajdziesz w działach:
WIELKA PROMOCJA
143 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 1998
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 05.05.2021 10:41
książek w bazie: 40615


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.